Nội dung chính số ra ngày 16/9/2020
+ Xuất khẩu thủy sản năm 2020 dự báo đạt 8,3 tỷ USD
+ Dệt may mất tới 50% đơn hàng dù đang là mùa cao điểm, mục tiêu xuất khẩu khó thành
+ Sự chuyển hướng chính sách của Fed không có nhiều tác động
+ Chệnh lệch giá mua/bán vàng được thu hẹp, tỷ giá USD điều chỉnh nhẹ