+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ Các NHTW thế giới đang xem xét phát hành tiền kỹ thuật số
+ Giá vàng tiếp tục trồi sụt, USD ít biến động
+ Giá cao su Osaka đạt đỉnh 6 tuần