Các thị trường tiền tệ bằng đồng USD đối diện nhiều thách thức
NHNN kiểm soát chặt dòng tiền vào lĩnh vực rủi ro
+ Số liệu thống kê xuất nhập khẩu và thị trường giá cả trong nước & thế giới