+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng . . .
+ Giá vàng bán ra duy trì trên mốc 55 triệu đồng/lượng, USD ít biến động
+ Tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng vẫn chậm