+ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020
+ Những xu hướng tác động tới tổng thể lĩnh vực tài chính và ngành ngân hàng thời hậu Covid-19
+ Dự báo của IEA về nhu cầu năng lượng thế giới
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng giảm nhẹ