+ Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn TT, cấm đầu cơ găm hàng trục lợi giá
+ Bộ trưởng BCT Nguyễn Hồng Diên: Bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải bảo đảm nguồn cung HH thiết yếu
+ Lạm phát tăng nóng và bài toán chính sách tiền tệ của Fed
+ Giá vàng tăng trở lại, USD dao động nhẹ