+ Kỳ vọng thương mại thủy sản của Việt Nam - Mỹ sẽ có bước đột phá
+ Triển vọng thị trường hàng hóa toàn cầu
+ Giá vàng lùi bước, USD tăng trở lại
+ Cần giải pháp tổng thể tăng khả năng hấp thụ vốn