+ Vai trò của CN chế biến, chế tạo trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền KT
+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử
+ Trung Quốc phát tín hiệu nới lỏng tiền tệ
+ Giá vàng ít biến động, USD bật tăng