+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ ECB sẽ mở rộng kích thích vào tháng 12 tới
+ Vàng xuống giá, USD điều chỉnh nhẹ
+ Đưa thanh toán không tiền mặt trở thành trụ cột của nền kinh tế số