+ Tổng quan thị trường cà phê
+ Gói kích thích tài khóa mới tại Mỹ vẫn bế tắc
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng giảm nhẹ
+ Giá cao su Osaka cao nhất 5 tuần