Nội dung chính số ra ngày 12/9/2020:
+ Tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh
+ Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc vẫn còn diễn tiến chậm
+ ICAEW: Triển vọng kinh tế Việt Nam "sáng" nhất ASEAN
+ Giá vàng hạ nhẹ, USD ít biến động