+ Đề nghị giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi hàng hóa cho doanh nghiệp
+ Tư vấn trực tuyến kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, thủy sản sang thị trường Hà Lan
+ Triển vọng ngắn hạn kinh tế châu Âu
+ Giá vàng ít biến động, USD giảm mạnh