+ Triển vọng tươi sáng của ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm
+ Tiếp tục điều hành giá thận trọng, linh hoạt, hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép
+ Quá trình phục hồi của kinh tế Mỹ còn kéo dài
+ Giá vàng điều chỉnh nhẹ, USD tiếp tục giảm