Nội dung chính số ra ngày 11/9/2020:
+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Kinh tế thế giới vẫn phục hồi khó khăn
+ Giá vàng lên mạnh, USD giữ ổn định
+ Tỷ giá, lãi suất diễn biến thuận chiều