+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ WTO: Thương mại hàng hóa được khôi phục một phần trong quý III/2020
+ Giá vàng giảm, tỷ giá trung tâm VND với USD tăng
+ Giá cà phê arabica tăng, robusta giảm