* Tổng quan thị trường nông sản
* Việt Nam, Nhật Bản phát huy tiềm năng FTA song phương và đa phương

* Giá bán ra vàng miếng SJC duy trì quanh mốc 77 triệu đồng/lượng