+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Ngành Công Thương chung tay phát triển thị trường thực phẩm an toàn
+ Giá vàng tiến nhẹ, tỷ giá trung tâm giảm
+ Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trung hạn