Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại nửa đầu năm, dự báo và giải pháp nửa cuối năm
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong nước, với những thời cơ, thuận lợi và được kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được của 35 năm đổi mới và của năm 2020, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức...
Giá gạo thế giới rơi xuống mức thấp nhất 15 tháng
Vàng lặng giá, USD đi xuống
Các ngân hàng tích cực tăng vốn trung dài hạn