+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Doanh nghiệp cần tận dụng các FTA để mở rộng khai thác thị trường Chi Lê
+ Vàng xuống giá mạnh, USD giảm
+ Dư địa giảm lãi suất gần như không còn