+ Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp
+ Việt Nam, Philippines sẽ có hiệp định liên Chính phủ về thương mại gạo
+ Trung tâm dữ liệu: Lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương
+ Lãi suất cho vay tiếp tục giảm trong thời gian tới