+ Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy sản xuất CN và hoạt động TM 5 tháng cuối năm 2021
+ Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang Nhật Bản thông qua CPTPP
+ Cập nhật thông tin về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 06/08