+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ phục hồi không đồng đều
+ Giá vàng giữ vững trên mốc 57 triệu đồng/lượng, USD tăng
+ Cần sớm gỡ vướng mắc đối với hoạt động cho vay theo Thông tư 39