+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Cảnh báo đối với các hành vi lừa đảo, gian lận TM của một số DN tại Các tiểu VQc Ả-rập TN (UAE)
+ Vàng tăng giá, USD dao động đa chiều
+ Ngành ngân hàng ưu tiên đẩy mạnh số hoá