+ Tổng quan thị trường, tài chính-ngân hàng
+ Kinh tế Việt Nam có nhiều triển vọng tươi sáng
+ Tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán
+ Giá vàng quay đầu giảm, USD ổn định