* Nhà bán lẻ hàng đầu châu Âu mong muốn tìm nguồn cung ứng lâu dài và bền vững từ Việt Nam
* Triển vọng thị trường nông nghiệp giai đoạn 2023-2032 của FAO và OECD
* Thấy gì từ hiện tượng bán ròng của khối ngoại trên HoSE từ đầu năm 2023?