+ Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc và bứt phá
+ Xuất khẩu rau quả năm 2020 dự kiến chỉ đạt 3,3 tỷ USD
+ Xuất khẩu thủy sản năm 2020 có thể cán đích 8,6 tỷ USD
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 04/12