+ Sản xuất công nghiệp tăng khá
+ Xuất khẩu tôm có thể tăng trở lại trong quý II
+ Đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ hiện nay có thể kết thúc sớm?