* Bộ trường Bộ Công Thương trả lời chất vấn các nhóm nội dung tại Quốc hội
* Giá tiêu lên cao nhất 8 năm
* Triển vọng thị trường nông sản
* Giá vàng tiếp tục trượt sâu dưới ngưỡng 80 triệu đồng/lượng