+ Chính sách phát triển cụm CN tại các địa phương trước những yêu cầu mới về bảo vệ môi trường
+ Điện tử, máy tính và linh kiện trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam
+ Phát triển dịch vụ logistcs dưới tác động của đại dịch Covid-19
+ Giá vàng, tỷ giá USD ít biến động