* Tổng quan thị trường nông sản
* Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

* Xuất khẩu giày dép sang Trung Quốc tăng trong bối cảnh nhiều thị trường chính giảm