+ GDP tăng thấp nhất trong 10 năm do tác động của Covid-19
+ Nhà máy chế biến sắn gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu
+ Diện tích cây mắc ca có thể tăng gấp hơn 3 lần sao với hiện tại trong 10 năm tới
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 02/10