* Thị trường chứng khoán chờ đợi điều gì trong tháng 8?
* Nhiều nước đang phát triển đang đối diện với làn sóng tăng giá lương thực