+ Bộ Công Thương chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với diễn biến của dịch Covid-19
+ Tình hình xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam quý II/2021
+ Triển vọng ngắn hạn kinh tế châu Âu
+ Vàng lên giá, tỷ giá trung tâm VND với USD tiếp tục được kéo giảm