+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ OPEC có thể trì hoãn tăng sản lượng
+ Giá vàng nhích tăng, USD ổn định
+ Ngành ngân hàng tăng cường thu hồi nợ