+ Chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến và xuất khẩu gỗ
+ Dự báo năm nay xuất khẩu mực, bạch tuộc giảm nhẹ
+ Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn hậu dịch Covid - 19
+ Giá vàng tăng mạnh, USD biến động nhẹ