+ Tình hình sản xuất, doanh nghiệp, đầu tư và thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2021
+ Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm
+ Các ngân hàng trung ương châu Á tăng dự trữ ngoại hối
+ Giá vàng trượt giảm, USD lên nhẹ