+ Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về phát triển sản xuất công nghiệp
+ Ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa từ kiểm tra sau thông quan
+ Triển vọng nào cho thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung 
+ Giá vàng dao động nhẹ, tỷ giá USD giảm