+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Kinh tế Trung Quốc dần phục hồi ổn định
+ Giá vàng tăng, USD tiếp tục xuống nhẹ
+ Lãi suất cho vay sẽ có sự phân hóa