+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Ngành sản xuất Trung Quốc trên đà tăng trưởng nhanh
+ Giá vàng bật tăng mạnh, USD ít biến động
+ Tiếp tục điều hành lãi suất ổn định và phù hợp