+ Tổng quan hoạt động dịch vụ Logistics năm 2020
+ Tháo gỡ khó khăn cho thuỷ sản xuất khẩu sang Campuchia
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng dao động nhẹ
+ Tăng trưởng tín dụng năm 2021 sẽ tích cực hơn so với năm 2020