+ Tổng quan thị trường nông, thủy sản
+ Giá than nhập khẩu từ Australia giảm, từ Indonesia và Nga tăng cao
+ Tăng giá mạnh, giá vàng cán mốc 57 triệu đồng/lượng
+ Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt