+ Triển vọng thị trường nông nghiệp giai đoạn 2023-2032 của FAO và OECD (tiếp theo)
+Tình hình thương mại, giá cả, vận tải và du lịch tháng 1/2024 
+ Giá vàng bứt phá mạnh lên trên 77 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm VND với USD về dưới 24.000 đồng
+ HSBC: Tỷ giá USD-VND chịu áp lực tăng trong quý 1/2024