XEM BẢN TIN MẪU 

Bản tin định kỳ HÀNG TUẦN cung cấp thông tin tổng hợp tình hình nhập khẩu dược phẩm, nguyên phụ liệu và trang thiết bị y tế từ nguồn dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Phân tích chuyên sâu hàng tháng về các chủng loại, thị trường cung cấp, liên quan cùng các BẢNG DỮ LIỆU.

Một số nội dung chính trong Bản tin:

1. Diễn biến tình hình nhập khẩu trong tuần
Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần và bảng thông tin chi tiết gồm: Thị trường, tên hàng, đơn giá, lượng, điều kiện giao hàng

Diễn biến tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần và bảng thông tin chi tiết: Tên hàng, lượng, đơn giá, lượng, thị trường, điều kiện giao hàng
 
 
Diễn biến tình hình nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần và bảng thông tin chi tiết: Tên hàng, đơn giá hiện tại, so sánh giá, thị trường cung cấp
 

2. Phân tích thị trường dược phẩm, trang thiết bị y tế trong nước theo tháng: với thông tin tổng hợp về tình hình sản xuất chung, chi tiết tới doanh nghiệp; hoạt động thương mại dược phẩm, các chính sách liên quan.
Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại từ đầu năm 2020 đến tháng 10/2020
 


Tham khảo một số doanh nghiệp tiêu biểu xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 10 năm 2020

 

3. Các bài viết phân tích, tổng hợp chuyên sâu đối với chủng loại, thị trường theo tháng cung cấp thông tin toàn cảnh và bao quát để có những định hướng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như:
- Nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm từ thị trường Ấn Độ,…
Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dược từ Ấn Độ qua các tháng năm 2019 - 2020 (Đvt: triệu USD)

- Nhập khẩu máy nhãn khoa và thiết bị giảm 
Cơ cấu thị trường cung cấp máy nhãn khoa (bao gồm cả thiết bị)

- Các chủ đề nổi bật khác theo từng thời điểm

4. Thông tin liên quan tới hoạt động của ngành dược phẩm: diễn biến thị trường tiền tệ, tổng hợp văn bản mới, tin thế giới…
 

XEM BẢN TIN MẪU