Hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó điểm sáng nhất là mặt hàng thanh long, đây được coi là tín hiệu tốt cho một năm xuất khẩu thanh long nói riêng và rau quả nói chung đạt kết quả tốt.

1.Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021
Bảng 1: Một số chủng loại rau, củ, quả và sản phẩm đã qua chế biến xuất khẩu trong tháng 01/2021
2. Nhận định và dự báo