- Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 1/2020, ước giảm 5,4% so với tháng 12/2020 nhưng vẫn tăng 23,9% so với tháng 1/2020. Trong năm 2020, kim ngạch nhập khẩu rau quả giảm 26,3% so với năm 2019.
- Cơ cấu thị trường cung cấp rau quả cho Việt Nam thay đổi đáng kể: giảm mạnh tỷ trọng nhập khẩu từ Thái Lan, tăng tỷ trọng nhập từ Hoa Kỳ, New Zealand, Australia ,Indonesia.