Trong tháng 5/2021, kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng so với tháng trước và cùng  kỳ năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu ở các mặt hàng như...