Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Trong đó, những chủng loại trái cây, rau được xuất mạnh sang thị trường này là ...