Tháng 3/2021, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm nhẹ  so với cùng kỳ năm trước, đâu là nguyên nhân; triển vọng xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ trong những tháng tới. Thông tin sẽ được phân tích chi tiết trong Báo cáo.