Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Hoa Kỳ

Thông tin về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Hoa Kỳ: đặc điểm, xu hướng, chính sách và những ngành hàng có triển vọng (Phiên bản mới nhất, cập nhật tháng 6/2021)

Giá bán: 2.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Mới cập nhập