- Nguồn cung rau quả trong tháng 7 tương đối dồi dào. Tính đến ngày 15/7/2020, diện tích gieo trồng các loại cây khác nhìn chung đều tăng hoặc tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, rau các loại 5.750 ha, giảm 1,8% so cùng kỳ.
- Sau khi tăng giá trong hai tháng liên tiếp, trong tháng 7/2020, giá nhiều loại rau quả trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đã giảm nhẹ so với tháng trước đó do nguồn cung dồi dào.